Bio

 

Bo Magnus ble uteksaminert fra Chelsea College of Arts i London i 2009, med en mastergrad i Fine Art. Etter studiene ved Chelsea ble hun tatt opp som ’Selected Artist 2009-2010’ ved The Florence Trust, London, og hadde siden atelier i kunstnerfelleskapet Orpheus Street i to år. Fra 2013 har Bo Magnus bodd og arbeidet i Bergen, hun har atelier i cs55 kunstnerverksteder.

Magnus har de siste årene vært representert på utstillinger i England, Danmark, Polen, India og Norge, heriblant på Kunsthall Charlottenborg i København, London Art Fair og Kochi-Muziris-Biennalen i India. 

 

Magnus benytter plastikk, readymades, lerret og blindrammer. Materialet er en viktig del av Magnus arbeider, da det er i brytningen mellom hennes og dets vilje at det motsetningsfulle manifesterer seg. Bildene er malt i lag på lag, transparensen mellom dem åpner for innsikt og i innsikten er det friksjoner.

 

Bo Magnus sier :

’Det som trigger og motiverer meg – som tilskuer og deltaker - er å være i en insisterende reforhandling av samtidens mediestrøm, gjennom en intuitiv og poetisk tilnærming.’

Curriculum Vitae
BO MAGNUS

Bergen  Norge


utdanning


•  2008-2009      Master of Fine Arts, Chelsea College of Arts, London

•  2003-2007      Vossaskulen for biletkunst, ved Thomas Phil
•  1995-1997      Kunstskolen i Bergen, KiB, 2-årig diplom
•  1991-1992      Regent University, USA, kurs i scenografi, film og teater
•  1981-1984      Universitetet i Bergen, Cand.mag.

 

utstillinger

•  2020             'Old Tree' HKS, Bergen, Kurator Mathijs Van Geest

•  2019              Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

•  2019              Layers, Prøverommet/ BIT Teatergarasjen

•  2019              Sommerutstilling KD galleri, Bergen

•  2019              B-open, Bergen

•  2018              B-open, Bergen

•  2017              Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen
•  2016             ’den andre siden’ solo utstilling, Galleri Christinegaard, Bergen

•  2015              Kuratorenes Utvalgte, VISP, Galleri Neptun, Bergen
•  2015              Kochi-Muziris Biennalen sideprogram, India, sammen med Hema Upadhyay, InEpic,Kurator: Malin Barth

•  2014              GALLERIA XX1, Warszawa, Polen  Kurator:  Eulalia Domanowska

•  2014              Forårsudstillingen 2014, Kunsthal Charlottenborg Slott, København
•  2014             ’tiden KOMMER’ Prosjektrommet SC55, Bergen
•  2013             ’in which the smallest gesture becomes epic’ Galleri Nils Bergslien,Eidfjord
•  2013             ’in which the smallest gesture becomes epic´ Voss Kunstlag, Voss Kulturhus,

                          m/Klara Lidén, Nina Grieg og Gitte Sætre.  Kurator: Sayoko Nakahara (katalog)
•  2012              B-open, Bergen
•  2011              artWorks Open, Arts Group Trust Barbican, 
•  2011              London Art Fair, London,UK 
•  2010              FT10 Summer Show, London (katalog)  
•  2010              Nordisk Portrettutstilling, Danmark, Sverige, Finland, Island
•  2009             ’ARCHEOLOGY of Subject/Object’ Vyner Street Gallery, London (katalog)  
•  2009              Recent Graduates Exhibition, The Affordable ArtFair, BatterseaPark, London  
•  2009              MASTER SHOW Chelsea College of Arts, London (katalog)  
•  2009              Nordisk Portrettutstilling, Fredriksborg Slott, Danmark
•  2009             ’XHIBIT09’ The Arts Gallery, London
•  2009             ’artWorks Open’ Arts Group Trust Barbican, London
•  2009              MA Fine Art Interim Show, Trianglespace, Chelsea College of Arts, London
•  2009             ’Conndensation 2009’ Bodhi Gallery, London (katalog)  
•  2009             ’Collision’ gallery77, London
•  2008             ’400meterkunst’,Voss
•  2008              Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo (katalog)  
•  2008              Høstutstillingen, Stavanger Kunstforening (katalog)  
•  2008              Tegnebiennalen, Kunstnernes Hus, Oslo (katalog)  
•  2007             ’FILTER’ separatutstilling, Kunst i Badet, Bergen 

 

stipend og støtte

•2014                OCA reisestøtte til Polen og India India NBK prosjektstøtte,

                         Bergen kommune internasjonale kunst og kultur utvekslin støtte til India.

• 2014               Statens kunstnerstipend, diversestipend
• 2014               Bergen Kommune (Rask respons)
• 2013               Innstikk i Hardanger Folkeblad, støttet av Eidfjord kommune og  Hardanger Folkeblad 
• 2013               Utstillingsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune, Voss kommune, 

                         Regionalt  næringsfond Voss-Aurland-Vik og Voss Sparebank
• 2012               Katalogstøtte 'In Which the smallest gesture Becomes epic’ fra Fritt Ord
• 2011               Jakten på skyggen’ støttet av Hordaland fylkeskommune
• 2012               Hordaland fylkeskommune, støtte
• 2011               Bildende kunstneres vederlagsfond
• 2010               Statenes kunstnerstipend, diversestipend
• 2009-2010      Selected Artist for The Florence Trust Program, FT10
• 2009               Kunstnerstipend fra Bergen kommune

 

relevante publikasjoner

• 2015               The International Difference, Stiftelsen 3,14. Katalog.
• 2015               Kunstnerlig kvinnekamp i India av Mette Paust-Andersen, Mening Kunstforum

• 2015               Forsidebilde, til diktsamlingen ‘thintharoo’ av Kuzhur Wilson
• 2013              'Femininity expanded' av Nina Sundbeck-Arnäs
• 2013              'Where the female gesture arouses contemporary art' av Sayoko Nakahara
• 2013               Innstikk Hardanger Folkeblad, (8s.) opplag 8000           
• 2013               Utstillingskatalog ’in which the smallest gesture becomes epic’

• 2000               En by i verden (Kulturbyen Bergen 2000)

• 2001               Allmenningen 2000, (Kulturbyen Bergen 2000)

         
annet

•  Prosjektkoordinator for Bergen Kulturskole, vårutstilling 2016

•  Lærer Kulturskolen i Bergen, visuell kunst (2012-2015) 
•  Scenografi film, teater og TV (USA, Norge 1990-1995) 
•  Prosjektleder, Barnas Hus, Bergen (1998-2000) 
•  Lærer i Kulturskolen, Fana, Bergen (1997-2001) 
•  Lærer i kunst og håndverk, Bergen kommune (1994-2008)

innkjøp offentligbygg 

Bergen Katedralskole, Hordaland fylkeskommune 2018

Voss vidaregåande skule , Hordaland fylkeskommune 2018
Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen kommune 2012
Blokkhaugen Skole, Bergen  kommune 2008

                
medlemskap


Norske Billedkunstnere, NBK 

Kunstgarasjen.no
Bildende kunstneres forening Hordaland, BKF 
Tegneforbundet, TF 
Landsforeningen Norske Malere, LNM