top of page

BO MAGNUS

CS55 KUNSTNERVERKSTEDER, 406

C.SUNDSGATE 55

5004 BERGEN

bo.magnus@ymail.com

+47 90973955

www.bomagnus.com

 

UTDANNING

 

•2008-2009  Master of Fine Arts, Chelsea College

                   of Arts, London

•2003-2007  Vossaskulen for biletkunst

•1995-1997  Kunstskolen i Bergen, KiB, 2-årig 


•1991-1992  Regent University, USA,

                   kurs i scenograf

•1981-1984  Universitetet i Bergen, Cand.mag.
 

 

UTSTILLINGER

 

•2020   ‘Old Tree’ HKS, Bergen,

             Kurator Mathijs Van Geest

•2019    Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

•2019    Layers - Prøverommet/ BIT Teatergarasjen

•2019    Sommerutstilling KD galleri, Bergen

•2019    B-open, Bergen

•2018    B-open, Bergen

•2017    Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

•2016   ’den andre siden’ solo utstilling,

             Galleri Christinegaard, Bergen

•2015    Kuratorenes Utvalgte, VISP,

             Galleri Neptun,Bergen


•2015    Kochi-Muziris Biennalen sideprogram,

             India,sammen med Hema Upadhyay, 

             InEpic,Kurator Malin Barth

•2014    GALLERIA XX1, Warszawa, Polen,

             Kurator:  Eulalia Domanowska

•2014    Forårsudstillingen 2014, Kunsthal

             Charlottenborg Slott, København


•2014    ’tiden KOMMER’ Prosjektrommet SC55,

             Bergen


•2013    ’in which the smallest gesture becomes

             epic’ Galleri Nils Bergslien,Eidfjord


•2013    ’in which the smallest gesture becomes

             epic’, Voss Kunstlag, Voss Kulturhus m/Klara

             Lidén, Nina Grieg og Gitte Sætre.

             Kurator: Sayoko Nakahara

•2012    B-open, Bergen


•2011    artWorks Open, Arts Group

             Trust Barbican, 


•2011    London Art Fair, London,UK 

•2010    FT10 Summer Show, London   

•2010    Nordisk Portrettutstilling, Danmark,

             Sverige, Finland, Island


•2009   ’ARCHEOLOGY of Subject/Object’

             Vyner Street Gallery, London  

•2009    Recent Graduates Exhibition,

             The Affordable ArtFair, London  

•2009    MASTER SHOW Chelsea College

             of Arts, London

•2009    Nordisk Portrettutstilling, Fredriksborg

             Slott, DK


•2009    HIBIT09’ The Arts Gallery, London


•2009    ’artWorks Open’ Arts Group

             Trust Barbican, London

•2009    MA Fine Art Interim Show,

             Trianglespace, 

             Chelsea College of Arts, London

•2009    Conndensation 2009’ Bodhi Gallery,

             London 


•2009   ’Collision’ gallery77, London


•2008   ’400meterkunst’,Voss


•2008    Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 


•2008    Høstutstillingen, Stavanger Kunstforening 


•2009    Tegnebiennalen, Kunstnernes Hus, Oslo

•2007   'FILTER’ separatutstilling, Kunst i Badet,

             Bergen 
 

 

STIPEND OG STØTTE

 

•2014    OCA reisestøtte til Polen og India India

             NBK prosjektstøtte, Bergen kommune

             internasjonale kunst og kultur

             utveksling støtte til India.

•2014    Statens kunstnerstipend,

             diversestipend


•2014    Bergen Kommune (Rask respons)


•2013    Innstikk i Hardanger Folkeblad,

             støttet av Eidfjord

             kommune og  Hardanger Folkeblad 


•2013    Utstillingsstøtte fra Hordaland

             Fylkeskommune, Voss kommune,

             Regionalt  næringsfond Voss-

             Aurland-Vik og Voss Sparebank

•2012    Katalogstøtte 'In Which the smallest

             gesture Becomes epic’ fra Fritt Ord


•2011   'Jakten på skyggen’ støttet av

             Hordaland fylkeskommune


•2012    Hordaland fylkeskommune, støtte

•2011    Bildende kunstneres vederlagsfond


•2010    Statenes kunstnerstipend, diversestipend


•2009 

-2010    Selected Artist for The Florence Trust

             Program, FT10


•2009    Kunstnerstipend fra Bergen kommune

 

RELEVANTE PUBLIKASJONER

•2015    The International Difference,

             Stiftelsen 3,14. Katalog.


•2015    Kunstnerlig kvinnekamp i India av

             Mette Paust-Andersen, Mening Kunstforum

•2015    Forsidebilde, til diktsamlingen ‘thintharoo’

             av Kuzhur Wilson


•2013   'Femininity expanded' av Nina

             Sundbeck-Arnäs


•2013   'Where the female gesture arouses

             contemporary art' av Sayoko Nakahara


•2013    Innstikk Hardanger Folkeblad,          

•2013    Utstillingskatalog ’in which the smallest

             gesture becomes epic’

•2000    En by i verden (Kulturbyen Bergen 2000)

•2001    Allmenningen 2000,

             (Kulturbyen Bergen 2000)

       

ANNET

•  Prosjektkoordinator for Bergen Kulturskole 

•  Lærer Kulturskolen i Bergen, visuell kunst

•  Scenografi film, teater og TV (USA, Norge) 


•  Prosjektleder, Barnas Hus, Bergen   


•  Lærer i Kulturskolen, Fana, Bergen 

•  Lærer i kunst og håndverk, Bergen kommune  

OFFENTLIG INNKJØP

Bergen Katedral skole og 

Voss vidaregåande skule ,

Hordaland fylkeskommune 2018


Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen kommune 2012


Blokkhaugen Skole, Bergen  kommune 2008

                


MEDLEMSKAP

 

Norske Billedkunstnere, NBK 

Kunstgarasjen.no


Bildende kunstneres forening Hordaland, BKF 


Tegneforbundet, TF 


Landsforeningen Norske Malere, LNM

BO MAGNUS

CS55 KUNSTNERVERKSTEDER, 406

C.SUNDSGATE 55

5004 BERGEN

bo.magnus@ymail.com

+47 90973955

www.bomagnus.com

 

UTDANNING

 

•  2008-2009    Master of Fine Arts,Chelsea College of Arts, London

•  2003-2007    Vossaskulen for biletkunst

•  1995-1997    Kunstskolen i Bergen, KiB, 2-årig 


•  1991-1992    Regent University, USA, kurs i scenografi

•  1981-1984    Universitetet i Bergen, Cand.mag.
 

 

UTSTILLINGER

 

•  2018B-open, Bergen

•  2017                  Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen

•  2016                  ’den andre siden’ solo utstilling,

Galleri Christinegaard, Bergen

•  2015                  Kuratorenes Utvalgte, VISP, Galleri Neptun,

Bergen


•  2015                  Kochi-Muziris Biennalen sideprogram, India,

sammen med Hema Upadhyay, InEpic,Kurator:

Malin Barth

•  2014                  GALLERIA XX1, Warszawa, Polen,

Kurator:  Eulalia Domanowska

•  2014                  Forårsudstillingen 2014, Kunsthal Charlottenborg

Slott, København


•  2014                  ’tiden KOMMER’ Prosjektrommet SC55, Bergen


•  2013                  ’in which the smallest gesture becomes epic’

Galleri Nils Bergslien,Eidfjord


•  2013                  which the smallest gesture becomes epic´ Voss

Kunstlag, Voss Kulturhus m/Klara Lidén, Nina Grieg

og Gitte Sætre. Kurator: Sayoko Nakahara

•  2012                  B-open, Bergen


•  2011                  artWorks Open, Arts Group Trust Barbican, 


•  2011                  London Art Fair, London,UK 

•  2010                  FT10 Summer Show, London (katalog)  

•  2010                  Nordisk Portrettutstilling, Danmark, Sverige,

Finland, Island


•  2009                  ’ARCHEOLOGY of Subject/Object’

Vyner Street Gallery, London  

•  2009                  Recent Graduates Exhibition,

The Affordable ArtFair, London  

•  2009                  MASTER SHOW Chelsea College of Arts, London

•  2009                  Nordisk Portrettutstilling, Fredriksborg Slott, DK


•  2009                  ’XHIBIT09’ The Arts Gallery, London


•  2009                  ’artWorks Open’ Arts Group Trust Barbican, London

•  2009                  MA Fine Art Interim Show, Trianglespace, 

Chelsea College of Arts, London

•  2009                  ’Conndensation 2009’ Bodhi Gallery, London 


•  2009                  ’Collision’ gallery77, London


•  2008                  ’400meterkunst’,Voss


•  2008                  Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 


•  2008                  Høstutstillingen, Stavanger Kunstforening 


•  2008                  Tegnebiennalen, Kunstnernes Hus, Oslo

•  2007                  'FILTER’ separatutstilling, Kunst i Badet, Bergen 
 

 

STIPEND OG STØTTE

 

•2014                    OCA reisestøtte til Polen og India India NBK

prosjektstøtte, Bergen kommune internasjonale

kunst og kultur utvekslin støtte til India.

• 2014                   Statens kunstnerstipend,

diversestipend


• 2014                   Bergen Kommune (Rask respons)


• 2013                   Innstikk i Hardanger Folkeblad,

                                   støttet av Eidfjord

                kommune og  Hardanger Folkeblad 


• 2013    Utstillingsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune, 

Voss kommune, Regionalt  næringsfond

Voss-Aurland-Vik og Voss Sparebank

• 2012                   Katalogstøtte 'In Which the smallest gesture

Becomes epic’ fra Fritt Ord


• 2011                   'Jakten på skyggen’ støttet av Hordaland fylkeskommune


• 2012                   Hordaland fylkeskommune, støtte

• 2011                   Bildende kunstneres vederlagsfond


• 2010                   Statenes kunstnerstipend, diversestipend


• 2009

  -2010                   Selected Artist for The Florence Trust Program, FT10


• 2009                   Kunstnerstipend fra Bergen kommune

 

RELEVANTE PUBLIKASJONER

• 2015                   The International Difference, Stiftelsen 3,14. Katalog.


• 2015                   Kunstnerlig kvinnekamp i India av Mette Paust-Andersen,

Mening Kunstforum

• 2015                   Forsidebilde, til diktsamlingen ‘thintharoo’

av Kuzhur Wilson


• 2013                   ' Femininity expanded' av Nina Sundbeck-Arnäs


• 2013                    ' Where the female gesture arouses contemporary art' 

av Sayoko Nakahara


• 2013                   Innstikk Hardanger Folkeblad, (8s.) opplag 8000           

• 2013                   Utstillingskatalog ’in which the smallest gesture

becomes epic’

• 2000                   En by i verden (Kulturbyen Bergen 2000)

• 2001                   Allmenningen 2000, (Kulturbyen Bergen 2000)

       

ANNET

•  Prosjektkoordinator for Bergen Kulturskole, vårutstilling 2016

•  Lærer Kulturskolen i Bergen, visuell kunst (2012-2015) 

•  Scenografi film, teater og TV (USA, Norge 1990-1995) 


•  Prosjektleder, Barnas Hus, Bergen (1998-2000) 


•  Lærer i Kulturskolen, Fana, Bergen (1997-2001) 

•  Lærer i kunst og håndverk, Bergen kommune (1994-2008)

OFFENTLIG INNKJØP

Bergen Katedral skole, Hordaland fylkeskommune 2018

Voss vidaregåande skule , Hordaland fylkeskommune 2018


Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen kommune 2012


Blokkhaugen Skole, Bergen  kommune 2008

                


MEDLEMSKAP

 

Norske Billedkunstnere, NBK 

Kunstgarasjen.no


Bildende kunstneres forening Hordaland, BKF 


Tegneforbundet, TF 


Landsforeningen Norske Malere, LNM

bottom of page